Radar · Nyheter

Lera från Västlänken kan hamna i Frihamnen

Pressbild | Bygget av Västlänken kommer att generera stora mängder lera, jord och berg – material som ska användas i Frihamnen, om Trafikverket och fastighetskontoret får sin vilja igenom.

Jord och lera från Västlänkenbygget kan komma att dumpas i Frihamnen. Det är en miljövänlig lösning, menar både fastighetskontoret och Trafikverket.

Bygget av Västlänken har nu dragit igång på flera platser i Göteborg. Att förbereda marken för åtta kilometer järnväg, varav sex kilometer ska ligger under jord, genererar en ansenlig mängd uppgrävd jord och lera. En del kommer att användas på plats för återfyllning av utgrävningarna, men stora mängder material kommer också att behövas forslas bort.

Trafikverket, som ansvarar för bygget av Västlänken, har redan planerat för hur man ska hantera de så kallade överskottsmassorna – det var ett krav från regeringen när de godkände projektet. Man har beslutat om särskilda platser dit jorden och leran ska transporteras, men de här platserna ligger utanför Göteborg och därför krävs många och långa lastbilstransporter.

Nu kan stora delar av lermassorna istället komma att hamna i Frihamnen i centrala Göteborg, ett område som just nu är i omvandling. Trafikverket, fastighetskontoret i Göteborgs stad och Älvstranden utveckling har undertecknat en avsiktsförklaring om att jorden och leran från Västlänken ska kunna användas för att stabilisera området inför kommande bostadsbyggande. På så sätt kan man bygga längre än på kajerna.

– Om vi får till stånd lösningen med Frihamnen kan en betydande del av massorna från Västlänkenbygget hanteras med ett minimum av transporter vilket vore ekonomiskt fördelaktigt och bättre för miljön, säger fastighetsdirektör Martin Öbo i tidningen Vårt Göteborg.

Nästa steg är att undersöka om planerna är genomförbara och söka tillstånd hos länsstyrelsen och andra myndigheter. Om planerna går i lås kan mer än en tredjedel av Västlänkens överskottsmassor hamna i Frihamnen – närmare 500 000 kubikmeter. De kommer i så fall att fraktas via pråmar på älven.

Det är endast oförorenat material som kommer att användas i Frihamnsbygget. Jord och lera som på något sätt är förorenat kommer att förstöras av specialutbildade företag, enligt avtal som redan är undertecknade.

De sammanlagda mängderna jord, lera och berg som måste transporteras bort från Västlänkenbygget verkar bli mindre än vad man trodde från början: beräkningar från Trafikverket visar på drygt 20 procent mindre överskottsmaterial än i de ursprungliga uppskattningarna. Det innebär 210 000 färre tur- och returresor med lastbil.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV