Radar · Nyheter

Kommuner ska säga sitt om miljözonövervakning

Pontus Lundahl/TT | Förslaget om att miljözoner ska få införas 2020 innebär att vissa fordon som körs med bensin eller diesel kan förbjudas i stadskärnor i framtiden.

Regeringens förslag om att kommunerna ska få införa miljözoner 2020 har väckt i vissa fall frän debatt och kritik. Nu bjuder Transportstyrelsen in ett antal kommuner till samråd den 20–23 april för att få reda på deras tankar om exempelvis möjligheten att övervaka att reglerna inom zonerna följs.

Zonerna innebär att vissa fordon som körs med bensin eller diesel kan förbjudas i stadskärnor i framtiden. Det finns möjlighet att övervaka förbudet manuellt. I övrigt kan automatiska system för exempelvis hastighetsövervakning eller för att ta ut trängselskatt användas, skriver Transportstyrelsen.

Myndigheten, som ska granska saken och komma med förslag till regeringen, ska också titta på andra länders bestämmelser för sådant som liknar miljözoner samt jämföra luftkvalitén i liknande svenska och europeiska städer.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 april 2019.