Radar

Väntetiden för hyresrätter ökar

Det tar allt längre tid att få en hyreslägenhet i Göteborg. Boplats statistik för januari till mars 2018 visar att man i genomsnitt måste ha stått i kö i 2 020 dagar, alltså ungefär fem och ett halvt år, innan man får skriva kontrakt.

Väntetiden för lägenheter i allmännyttan är betydligt längre än för lägenheter hos privata värdar: 2 367 respektive 1 441 dagar.

Längst framförhållning behövs om man vill flytta till Majorna/Linné: där krävs 2 697 ködagar för att få en lägenhet. Snabbast går det att få ett kontrakt på Västra Hisingen, med 1 572 dagar.