Radar

Vägs ände för Gobigas

Göteborg energi | Biogasanläggningen Gobigas blev en dyr historia för Göteborg energi.

Biogasanläggningen Gobigas kommer att avslutas. Det beslutade Göteborg energis styrelse på sitt senaste möte, sedan försöken att sälja verksamheten har misslyckats.

Efter många turer har Göteborg energis styrelse beslutat att avsluta biogasprojektet Gobigas, en demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas från skogsråvara.

Projektet inleddes med förstudier redan 2005 och 2010 togs beslutet om att bygga anläggningen. Den skulle både användas för forskning och drivas som kommersiell verksamhet och förhoppningarna var stora.

Men Gobigas drogs med problem. Det blev dyrare än planerat och efter förändringar på energimarknaden visade det sig bli svårt att få någon lönsamhet i projektet. I april 2017 meddelade Göteborg energis styrelse att anläggningen skulle säljas, eftersom det blivit för dyrt att driva den. Men de planerna ger man nu alltså upp.

– Vi har det senaste året bedrivit ett intensivt arbete för att hitta en annan finansiering/ny ägare till Gobigas. Diskussioner har förts med ett flertal intressenter men vi har inte nått en överenskommelse inom de ramar vi kan acceptera, säger Alf Engqvist, vd för Göteborg energi, i ett pressmeddelande.

Detta innebär att Gobigas avslutas i förtid, vilket gör att man kan komma att bli återbetalningsskyldiga till Energimyndigheten som gått in med 222 miljoner kronor i projektet. Vd Alf Engqvist säger dock till SVT Nyheter väst att de inte tror att det kommer att röra sig om hela beloppet, utan om runt fem miljoner.

Sammanlagt har mellan 1,8 och 1,9 miljarder kronor investerats i Gobigas, rapporterar SVT nyheter väst.

Nu kommer anläggningen att konserveras tills vidare, men Göteborg energi hoppas att den ska kunna komma till användning igen i framtiden.

De anställda som arbetar på Gobigas kommer att erbjudas andra tjänster inom Göteborg energi.