Radar · Nyheter

Forskare varnar för två graders uppvärmning

Vidar Ruud/NTB Scanpix | Torka riskerar att bli ett stort problem på flera platser i världen om den globala uppvärmningen inte begränsas.

Tvågradersmålet har länge varit målet för att rädda planeten. Men nu varnar flera forskare för konsekvenserna även av denna begränsade uppvärmning.

Att begränsa den globala uppvärmningen till två grader är inte tillräckligt för att förhindra förödande klimatpåverkan, konstaterar flertalet forskare i en rad studier publicerade i den vetenskapliga tidskriften British Royal Society’s Philosophical Transactions A.

Det som tidigare ansetts vara ett temperaturtak för en klimatsäker planet konstateras nu leda till bland annat stigande havsnivåer, regional brist på mat och färskt vatten samt en rad förluster av växt- och djurliv. Värst drabbade blir utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika.

– Vi upptäcker stora förändringar i klimatpåverkan vid två grader, säger Dann Mitchell, assisterande professor vid University of Bristol och huvudförfattare till en av studierna.

Kamp mot klockan

Han konstaterar också att klimatkampen också är en kamp mot klockan.

– Hur snabbt vi når två grader är kritiskt. Om det bara tar några decennier får vi problem. För vi kommer inte att ha tid att anpassa oss, säger Mitchell.

Havsnivåerna väntas stiga med bred marginal över en meter vid år 2300 vid en uppvärmning på två grader, visar en annan studie från University of Southampton. En utveckling som skulle kunna påverka 200 miljoner människor.

Förutom torka, stormar och värmeböljor påverkas även den ekonomiska tillväxten. Felix Pretis, ekonom vid Oxford University, spår att två graders uppvärmning innebär en genomsnittlig minskning av BNP per person med 13 procent vid år 2100.

Enligt ett utkast till en kommande rapport från FN:s klimatpanel dras slutsatsen att en begränsad uppvärmning till 1,5 grader vid slutet av 2000-talet är extremt osannolik. Med nuvarande utsläpp av växthusgaser kommer målet att vara spräckt redan inom 10 till 15 år.

Målet kan nås

Samtidigt ger flera forskare bakom studierna ett hoppfullt budskap.

– Vi kan fortfarande hålla temperaturer långt under två grader, säger Myles Allen, professor vid Oxford University och medförfattare till flera av studierna.

Men det kräver att ”vi börjar nu och sänker utsläppen till noll under den andra halvan av det här århundradet”.