Radar · Nyheter

Delningstjänster på nätet brister i information

Delningsekonomin är på frammarsch och det dyker upp allt fler sajter och appar där vi kan hyra, dela och byta med varandra. En granskning som
Göteborgs konsumentrådgivning Konsument Göteborg har gjort visar dock att många av de nya företagen brister när det gäller att uppfylla e-handelslagen.

Av de 24 svenska kommersiella delningsplattformar som granskades fanns det brister hos 19 stycken. Framför allt handlar det om att sidorna inte ger korrekt information om kontaktuppgifter.

– Kraven är till för att skydda konsumenter på nätet. Kontaktuppgifterna är väldigt viktiga om du ångrar dig eller om någonting skulle gå fel, säger konsumentrådgivare Yashin Hajee.

Konsument Göteborg uppmanar alla som använder sig av delningstjänster på nätet att kontrollera uppgifter om adress, e-post, organisationsnummer och vilket land bolaget är registrerat i.