Radar · Nyheter

Krokodiler och giftormar ska omplaceras

De över 1 000 sällsynta och fridlysta djur, bland annat krokodiler och giftormar, som beslagtagits vid ett polistillslag i Skåne ska utvärderas och omplaceras om det är möjligt. I vissa fall kan det även bli tal om att återföra djuren till sina ursprungsländer.

Vid ett tillslag på en mindre ort i Skåne i helgen hittade polis över 1 000 djur, bland annat krokodiler, varaner, giftormar, sköldpaddor och flera olika insekter. En man i 30-årsåldern är nu misstänkt för bland annat grovt artskyddsbrott och brott mot djurskyddslagen men polisen utreder även kopplingar till internationella nätverk som handlar med sällsynta och fridlysta djur, berättar Filippo Bassini, gruppchef för polisens enhet för artskyddsbrott.

– Utredningen är omfattande och pågår och vi kommer hålla flera förhör och titta på eventuella fler gärningsmän och försöka kartlägga det här internationella nätverket, säger Filippo Bassini.

Omsätter miljoner

Det är svårt att beräkna hur mycket pengar handel med sällsynta och fridlysta djur omsätter men det kan i det här fallet handla om flera miljoner, och polisen misstänker att djuren var avsedda både till den svenska och den internationella marknaden.

– Det är också en väldigt bred kundkrets. Det kan handla om vem som helst som är intresserad och har pengar, säger Filippo Bassini.

Enligt Bassini har polisen känt till mannen som nu är misstänkt under en tid men man var inte förbered på hur många djur man skulle hitta vid tillslaget. Länsstyrelsen i Skåne har tagit hand om djuren och ska utreda vad som ska göras med dem.

Ska omplaceras

Djuren som omhändertogs på fredagen har fått tillfälliga placeringar på djurhem som har avtal med polisen, berättar Paula Hultgren, djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Skåne.

– Vi håller just nu på att räkna och artbestämma och veterinärundersöka alla djuren. Jag vet att några fler har dött för att de var i så dåligt skick, men vi hoppas kunna rädda resten.

I de fall där det är möjligt kommer djuren att omplaceras eller säljas. Det kan också bli aktuellt att skicka tillbaka djuren till sina ursprungsländer om det rör sig om utrotningshotade djur.

– Men det blir komplicerat om det visar sig att det handlar om viltfångade djur. Då är det bara djurparker som kan få ta hand om dem, säger Paula Hultgren.

Cajsa Collin/TT

Fakta: Artskyddsbrott

Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns för att skydda vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja arter som är skyddade enligt internationella regler.
Den mest kända internationella överenskommelsen om handel med utrotningshotade vilda djur och växter är Washingtonkonventionen. I dagligt tal benämns den ofta som CITES-konventionen efter sitt engelska namn: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
I Sverige är alla vilda fåglar skyddade och det är inte tillåtet att samla in ägg eller bon. Djur och fåglar får inte heller dödas eller skadas, med undantag för vad som regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen.
Skyddet av fridlysta växter innebär vanligtvis att det är förbjudet att plocka eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde. Det är inte heller tillåtet att samla in frön eller ta delar från vissa växter.
Källa: Polisen
TT