Radar · Nyheter

Får miljöpris för arbete med hyggesfritt skogsbruk

Vidar Ruud/NTB Scanpix | Fastighetskontorets skogsbruk prisas av Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Xavier de Maupeou, skogsförvaltare på fastighetskontoret, får årets Kaprifolpris av Naturskyddsföreningen i Göteborg.
– Det är inte ofta som folk inom skogsbruket får positiv uppmärksamhet, så det känns särskilt bra, säger han.

Kaprifolpriset delas ut varje år av Naturskyddsföreningen i Göteborg. Utmärkelsen ges till en person eller organisation som under det gångna året genomfört något som gynnar miljön. Olika typer av insatser prisas: förra årets pris exempelvis gick till Cykelköket Göteborg som tilldelades utmärkelsen för sitt arbete med att uppmuntra fler göteborgare till återanvändning.

Under Naturskyddsföreningens årsmöte den 25 mars i år tillkännagavs utmärkelsens tolfte vinnare. Xavier de Maupeou, skogsförvaltare på Fastighetskontoret i Göteborg, får årets Kaprifolpris för att han drivit igenom en ny skogspolicy för de skogar som Fastighetskontoret förvaltar, med biologisk mångfald och rekreation som målsättning.

Det känns trevligt att få den här utmärkelsen. Det är inte ofta som folk inom skogsbruket får positiv uppmärksamhet, så det känns särskilt bra. Vi har en skogsskötsel där vi har bestämt att sätta miljömässiga och sociala värden framför ekonomiska. Sen jobbar dessutom helt utan kalavverkning och istället enbart med kontinuitetsskogsbruk, vilket är ganska unikt i Sverige, säger Xavier de Maupeuo.

Det ovanliga sättet att bruka skogen har gjort att både nationella och internationella aktörer vänt blickarna mot verksamheten, och man får kontinuerliga studiebesök från flera håll.

Det är min filosofi att vi kan bruka skogen och fortfarande höja den biologiska mångfalden och de sociala värdena. Det gäller bara att bruka på rätt sätt. Det har vi försökt förmedla till andra forskare och skogsbrukare som har kommit hit och besökt våra skogar, säger Xavier de Maupeou.

I Naturskyddsföreningens skriftliga motivering till priset står bland annat:
”Genom sitt arbete har Xavier och Fastighetskontoret bidragit till en ny modell för skogsbruk utan att kalhugga, där monokulturer undviks och naturlig föryngring är idealet, virket körs ut ur skogen med försiktighet och skador på marken ska undvikas, till exempel genom uttag med häst.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV