Radar · Nyheter

Viktig varg i Västra Götaland

Heiko Junge/NTB Scanpix | En varg med viktiga gener befinner sig i Västra Götaland.

En varghane som är genetisk viktig befinner sig i Västra Götaland sedan början av året. Med hjälp av DNA-prov från spillning som länsstyrelsen har samlat in har man konstaterat att vargens gener kan vara värdefulla för att minska inaveln i skandinaviska vargstammen.

Varghanen är troligtvis född under 2017, av en tik med finskt-ryskt ursprung som invandrat till Skandinavien. Exakt vilken tik är ännu oklart.

– Vi har tidigare, redan 2016, hittat revirets far i området men har inte kunnat konstatera föryngring förrän nu, säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig för stora rovdjur på Länsstyrelsen Västra Götaland, på länsstyrelsens hemsida.

En utredning som gjordes av Naturvårdsverket 2015 visade att det behövs minst 300 vargar i Sverige för gynnsam bevarandestatus. Den visade också att det är nödvändigt att det vandrar in åtminstone en ny varg från Finland eller Ryssland var femte år, och att den får valpar med en skandinavisk varg. Om inga nya vargar skulle vandra in skulle den skandinaviska stammen behöva vara mycket större för att ha gynnsam bevarandestatus.