Radar · Nyheter

Miljoner väntar till vattenreningsprojekt

Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix/TT | Under första halvåret i år ska Naturvårdsverket utlysa 25 miljoner kronor i statligt stöd för åtgärder som ska minska föroreningar av bland annat mikroplaster via dagvatten och andra källor.

Under första halvåret i år ska Naturvårdsverket utlysa 25 miljoner kronor i statligt stöd för åtgärder som ska minska föroreningar av bland annat mikroplaster via dagvatten och andra källor. Ännu är inte villkoren för vilka slags projekt och aktörer som kan få bidrag fastslagna utan ska presenteras längre fram.

Plastföremål mindre än fem millimeter brukar kallas mikroplaster. De kan bildas genom att större plastbitar bryts ned, men finns också i produkter som exempelvis vissa krämer och liknande. Bitarna är så små att de i många fall via avlopps- eller dagvattensystemen läcker ut i naturen. Sedan äts de av fiskar och andra djur, och hamnar på så sätt även i människans mat.