Radar

Zeqiraj om kravet på översyn av bosättningslagen: ”Modigt, rätt och riktigt”

Malmö kommunstyrelse kräver en översyn av bosättningslagen för att kommuner inte ska kunna smita från ansvar. Fastighetsnämndens ordförande i Göteborg Jahja Zeqiraj (Dem) håller med.

I veckan krävde Malmös kommunstyrelse att regeringen förtydligar bosättningslagen, som innebär att samtliga kommuner i landet är skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Anledningen är att flera kommuner nu, två år efter att lagen infördes, anser sitt uppdrag fullgjort och börjar säga upp hyreskontrakten.

– De kommuner som även historiskt har låtit andra kommuner göra jobbet jagar nu kryphål i lagen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, i ett pressmeddelande.

Jahja Zeqiraj, fastighetsnämndens ordförande i Göteborg som nyligen bytt parti från Socialdemokraterna till Demokraterna, håller med Stjernfeldt Jammeh.

– Det är modigt och rätt och riktigt att Katrin går ut och agerar språkrör för oss storstadskommuner. Självklart ska vi ta emot människor som vill flytta till Göteborg, men vi måste fördela ansvaret.

Malmö kommunstyrelse menar att människor som blir uppsagda från sina kontrakt kan söka sig till städer som traditionellt sett haft ett stort mottagande, och att ansvaret då återigen blir snedfördelat. Även Zeqiraj ser sådana tendenser.

– Det är ju helt mänskligt att man söker sig till släkt och vänner om samhället inte tar sitt ansvar. Bara i Göteborg har vi 6 000 personer som på olika sätt är inneboende i allmännyttans bestånd, framför allt i utsatta områden. ← Detta stycke kan tas bort om det är platsbrist!

Göteborg tillhör de kommuner som fullgjorde mottagningsuppdraget under både 2016 och 2017. Inför 2018 har staden har tecknat kontrakt med privata hyresvärdar och allmännyttan på cirka 1 350 bostäder, som ska fördelas till flera grupper av bostadsbehövande.

Är det tillräckligt?

– Det är aldrig nog, eftersom vi har ett generellt skriande bostadsbehov. Men de här ansträngningarna från staden gör att vi i alla fall inte får en eskalerande okontrollerbar situation, säger Jahja Zeqiraj.