Radar

Satsningar på lokal odling i regionen fortsätter

Johanna Stål | Elinor Askmar från Studiefrämjandet förevisar dagens övning i open space.

En heldag om lokal mat, nya försäljningskanaler och samarbeten markerade avslutet för en flerårig satsning på andelsjordbruk, men också starten på en ny säsong av odling i Göteborgsregionen. Och den nya tidens jordbrukare är en kvinnlig akademiker.

I tisdags samlades odlare, matentreprenörer och organisationer i Gamlestaden för att prata om nya sätt att köpa och sälja lokal mat och smarta sätt att producera. Dagen markerade avslutet på ett fyraårigt projekt inom andelsjordbruk, men visade också tydligt på ett fortsatt starkt intresse i den lokala maten och jordbruket.

Just nu är olika digitala plattformar, till exempel Reko-ringar, både den största möjligheten och utmaningen inom området lokal mat. Reko-ringar är ett sätt för konsumenter och producenter att göra en affär via Facebook, för att sedan mötas vid ett bestämt utlämningstillfälle och göra transaktionen.

Sedan januari 2017 har antalet Reko-ringar i Sverige gått från 3 till 70.

– Facebook är både bra och dåligt. Det är nyckfullt och opålitligt, men har också varit det som möjliggjort den här direktkontakten mellan säljare och köpare, menar Oskar Lorentzon från Lokalproducerat i väst, ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland.

Reko-ring Borås

Han är administratör för Facebook-gruppen Reko-ring Borås, Sveriges näst största Reko-ring. De arrangerar varannan vecka utlämningar av varor till ett värde av 100 000 kronor, vilket på ett år blir ungefär 2,5 miljoner.

Med hela 70 ringar i landet menar Oskar Lorentzon att det börjar bli en rätt stor marknad. Albin Ponnert presenterade sajten Local food nodes, som är ett kostnadsfritt förmedlingsverktyg för direktförsäljning mellan producenter och konsumenter.

Det gör det allt lättare att kunna handla direkt av en jordbrukare utan mellanhänder.

Göteborgs stad satsar stort på stadsodling via sitt projekt Stadslandet, vilket vi skrivit om tidigare i Syre Göteborg.

Charlotte Flink och Jenny Persson från Bergums andelsjordbruk flyttade till Göteborg för några år sedan just på grund av stadens specifika satsningar på jordbruk och att den odlingsmark som finns ska börja användas igen.

De var på plats under inspirationsdagen för att nätverka och lära sig mer.

– Det märks verkligen att staden satsar mycket på jordbruk, säger Jenny, och berättar om hur många nätverksträffar och informationsmöten hon har varit på.

Det ger enorm styrka att få sådant stöd, menar hon. Hon hoppas att dagen ska ge lite nya perspektiv till deras affärsmodell.

Hoppet i Angered

Charlotte och Jenny är utbildade trädgårdsingenjörer från Alnarp och tillhör inte de traditionella jordbrukarna som utbildats inom just jordbruk.

Sara Danielsson, en av initiativtagarna till dagen, har flera års erfarenhet av att ha arbetat med andelsjordbrukare i regionen. Hon berättar om det nya landskapet av odlare:

– De nya jordbrukarna, de som jag har jobbat med inom andelsjordbruket, är unga kvinnor, under 40 år, utan traditionell utbildning i jordbruk som snarare är akademiker. Det är ett helt nytt landskap, säger hon.

Och det är en majoritet kvinnliga deltagare även under dagen och bland arrangörerna.

Bland annat berättade Sajaa Alsaidan som driver den ideella organisationen Hoppet i Angered om svårigheterna med att försöka starta ett matföretag för arbetslösa och nyanlända kvinnor.

Hoppet drivs av kvinnor som lagar och säljer arabisk, irakisk, persisk och kurdisk mat på beställning både till större fester och till enskilda familjer. Verksamhetens mål är att sysselsätta och stärka kvinnor som befinner sig i utsatta situationer och hjälpa dem att bli självständiga.

Bland de övriga talarna fanns bland annat representanter från Kajodlarna i Göteborg, Nässlans inköpsförening i Strömstad och Naturbruksskolan Sötåsen.

Andelsjordbruk

På engelska heter det Community supported agriculture (CSA) och handlar om att konsumenterna på olika sätt knyts närmare producenterna genom att betala för skörden i förskott, antingen per säsong eller som en löpande prenumeration. Andelen andelsjordbruk har ökat under de senaste åren och många nya projekt är på gång.
Läs mer på www.andelsjordbruksverige.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV