Radar

Nytt marint centrum för forskning

Johan Wingborg | Kristineberg forskningscenter ska utvecklas.

En ny nationell arena för marin forskning och innovation håller på att bildas i Bohuslän.

Det är Kristineberg marina forskningsstation, belägen vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun, som ska utvecklas i ett samverkansprojekt. Kristineberg är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet.

Nu kommer även Chalmers, IVL Svenska miljöinstitutet, KTH och forskningsinstitutet Rise att gå med för att skapa det nya nationella centret, som kommer att gå under namnet Kristineberg marine research and innovation centre.

Centret kommer att kunna erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer som exempelvis ska kunna användas till forskning om sjöfartens miljöpåverkan, våg- och vindkraft och marint vattenbruk.