Radar

Indien hotas av vattenkris

Vatten levereras med tankbil till ett fattigt område i Indien.

Ett av de länder som kan drabbas allra värst av vattenbrist är Indien – om inget görs kan nästan hela landet komma att stå utan dricksvatten 2040.

Vattenfrågan började först uppmärksammas vid FN:s stora miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Sedan dess har Internationella vattendagen infallit varje år den 22 mars, i syfte att uppmärksamma de olika vattenproblem som världen står inför. Ett av de länder som riskerar att drabbas mycket hårt är Indien.

I en FN-rapport som kom förra året påpekas att den indiska subkontinenten har ett geografiskt läge som innebär att vattenkrisen kan slå särskilt hårt mot dess länder, och i synnerhet mot Indien. Risken är att nästan hela Indien står utan dricksvatten 2040.

Enligt samma rapport kommer nästan 3,4 miljarder människor att leva i länder där det råder brist på vatten 2025, och situationen kommer därefter att förvärras ytterligare.

Tillgång på vatten minskar

Indien är världens näst mest befolkade land med sina 1,3 miljarder invånare och befolkningen beräknas stiga till 1,7 miljarder till 2050. Redan nu har landet svårt att förse befolkningen med rent dricksvatten.

Uppgifter från Indiens departement för vattenresurser visar att 18 procent av världens totala befolkning bor i Indien, medan endast 4 procent av de tillgängliga vattenresurserna finns här. Statistik visar dessutom tillgången till vatten för en indier har minskat betydligt under det senaste decenniet.De senaste siffrorna från Världsbanken avslöjar hur enorma problemen är.

Enligt dessa har 163 miljoner indier bristande tillgång till rent dricksvatten medan 210 miljoner människor lever utan moderna sanitära anläggningar. En dryg femtedel av de smittsamma sjukdomsfallen anses bero på smutsigt vatten. Varje dag beräknas 500 små barn avlida i diarrésjukdomar i Indien.

Experter understryker att Indiens vattenproblem hänger samman med landets stora befolkningstillväxt. Dessutom har den snabbt växande medelklassen skapat en ökad efterfrågan på rent vatten.

Jordbrukets roll

År 2016 rådde det stor brist på rent dricksvatten i 300 av landets 640 distrikt. Staten blev då tvungen att bekosta vattentransporter med tåg till de hårdast drabbade områdena.

Landets grundvattenresurser har dessutom misskötts av myndigheterna. Bristen på vatten slår även hårt mot landets ekonomi, påpekar ekonomen Probir Choudhury, som arbetar för finansbolaget Reliance capital.

– Indien är beroende av jordbruket och det pågår kraftiga bevattningar i de landsbygdsområden där 600 miljoner människor lever som bönder. Men de tekniska framstegen inom jordbruket håller inte samma takt som befolkningstillväxten, säger han.

Probir Choudhury säger att många länder har gått över till grödor som kräver mindre bevattning eller använder sig av nya tekniska lösningar för att spara vatten. Men så är inte fallet i Indien, där ett konventionellt och mer vattenkrävande jordbruk fortfarande dominerar.

Den industrialisering som pågår har dessutom lett till nya problem, enligt experter. Alla landets stora floder har drabbats av de föroreningar som industriavfall har orsakat i grundvattentäkter, och över 90 procent av det avfallsvatten som går ut i floder, sjöar och åar uppges vara orenat.

Privatiseringens effekter

Dessutom slösas stora mängder vatten bort, främst vid landets kraftstationer. Det USA-baserade World Resources Institute har studerat alla Indiens 400 kraftverk och enligt forskarna hotas landets elproduktion av vattenbristen.

Studien visar att nästan alla kraftstationer kyls ned av vatten och vid många av anläggningarna råder det redan nu brist på avkylningsvatten. Detta samtidigt som landet har som målsättning att se till att alla hushåll ska erbjudas tillgång till el.

– Allvarlig avsaknad av regleringar, för stora privatiseringar och den ingrodda korruptionen är de främsta orsakerna till att landet är på väg mot en vattenkris, säger Chintamani Reddy, som tidigare var professor i geografi vid Delhis universitet.

Men det pågår även satsningar för att vända utvecklingen. En är de informationskampanjer som görs mot indiska bönder i syfte att få dem att gå över till modernare bevattningstekniker, och att lagra regnvatten.

Indien gör även stora investeringar för utvinning av vind- och solenergi, och målet är att 40 procent av landets energibehov ska täckas av förnybara källor 2030.

Vattenexperter menar att Indien måste agera resolut för att möta den hotande vattenkrisen. I annat fall kommer landets att drabbas mycket hårt när denna avgörande resurs börjar sina på allvar.