Radar · Nyheter

Staten subventionerar klimatfarliga utsläpp

Fredrik Sandberg/TT | Det billigare bränslet har fått många att köpa dieselbil de senaste decennierna.

Sverige lägger ut 30 miljarder kronor på klimatskadliga subventioner varje år – tre gånger mer än hela miljöbudgeten. Det framgår av en ny rapport från Naturskyddsföreningen som anser att de flesta av subventionerna borde avskaffas omgående.

Enligt rapporten underminerar subventionerna andra miljösatsningar och försvårar för Sverige att nå miljömålen.

– Det här är ett gammalt systemfel. Förvånansvärt många av subventionerna är från 1950- och 1960-talet, säger Anders Friström som författat rapporten.

Problemet är internationellt. Enligt en studie av Internationella valutafonden, IMF, lägger världens länder ut 5 300 miljarder dollar på klimatskadliga subventioner varje år.

– De medför dubbel onytta. De bidrar till att bromsa klimatarbetet och de innebär lägre skatteintäkter för länderna, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Dieselbränsle stor post

I rapporten listas de olika subventionerna i Sverige. Den största posten är 12,4 miljarder kronor i skatteundantag för fossila bränslen, varav 8,2 miljarder går till lägre energiskatt för dieselbränsle. Siffrorna gäller för 2017.

Andra stora poster är reseavdraget som subventioneras med 5,6 miljarder och skattebefrielsen för utrikesflyget, 6,4 miljarder. Förmåner till fossildrivna bilar kostar 1,8 miljarder, och en lika stor summa läggs på den nedsatta momsen för inrikesresor. Totalsumman för subventionerna 2017 var 29,9 miljarder.

Anders Friström påpekar att Sverige har lovat att avskaffa subventionerna. Vi har skrivit på Parisavtalet som uppmanar till avveckling av subventioner som medför växthusgasutsläpp.

– Vi kan avskaffa merparten av de klimatskadliga skatteundantagen. Det borde inte vara så svårt, säger han.

Politiskt problematiskt

Vid ett seminarium i Stockholm på torsdagen utfrågades representanter för fyra av riksdagspartierna om sin syn på subventionerna.

– Det är uppenbart att de är ett problem, och vi vill försöka beta av dem. Men det är inte lätt politiskt, eftersom det drabbar många människor, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson i Centerpartiet.

Anna Johansson, ledamot för Socialdemokraterna i skatteutskottet, säger att man nu tittar på vissa åtgärder, som flygskatt och färre reseavdrag. Men hon varnar för att gå för hastigt fram.

– Man måste titta på de totala effekterna av att avskaffa subventionerna. Det vore exempelvis inte så bra om det hela resulterar i att verksamheterna flyttar utomlands, säger hon.

Fakta: Klimatskadliga subventioner

Enligt Naturskyddsföreningen är subventioner klimatskadliga om de medför skatteundantag för fossila bränslen som resulterar i utsläpp av växthusgaser.
I sin nya rapport listar föreningen de olika typerna av klimatskadliga subventioner i Sverige 2017. Här är de viktigaste posterna:
Skatteundantag för fossila bränslen: 12,4 miljarder kronor.
Reseavdraget: 5,6 miljarder kronor.
Förmåner till fossildrivna bilar: 1,8 miljarder kronor.
Skattebefrielse för utrikesflyget: 6,4 miljarder kronor.
Nedsatt moms för inrikesresor; 1,8 miljarder kronor.
Källa: Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV