Radar · Nyheter

Regeringen siktar på en livskraftig landsbygd

Hasse Holmberg/Scanpix | Regeringens nya landsbygdsproposition utgörs främst av målsättningar och en långsiktig inriktning för svensk landsbygdspolitik, snarare än konkreta nya åtgärder.

Regeringen stakar ut vägen för att få en livskraftig landsbygd och stoppa avfolkningen. För att nå dit krävs bland annat satsningar på företagande, bredband, statlig service och turism.

– Under lång tid har landsbygden försummats. Det gäller oavsett regering, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Han presenterade på måndagen regeringens landsbygdsproposition. Den innehåller få nya konkreta åtgärder för landsbygden. I stället sätter propositionen upp målsättningar och en långsiktig inriktning för statens landsbygdspolitik.

Övergripande mål

Det övergripande målet är ”en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en hållbar utveckling i hela landet”.

Löfven räknar med att riksdagen ställer sig bakom det målet.
– Det betyder att kommande regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden, säger han.

Regeringen har tidigare i budgetpropositionen avsatt en satsning på 1,5 miljarder kronor till landsbygden sammanlagt för 2019 och 2020. Nu preciseras hur de pengarna ska användas.

Mest, 860 miljoner, ska gå till näringsliv och företagande. Det handlar till exempel om att företag ska kunna dra nytta av bredbandsutbyggnaden och om att staten ska hjälpa företagen att utnyttja digitaliseringen, underlätta för företag att få lån och satsa på landsbygds- och naturturism.

Stöd att söka

Omkring 210 miljoner ska satsas på att rusta upp enskilda vägar och förbättra för godstransporter på järnväg.

Efter 2020 ska den särskilda landsbygdssatsningen uppgå till 400 miljoner kronor per år.

Landsbygdskommuner ska också få ta del av regeringens och Vänsterpartiets överenskomna satsning på utsatta områden på 22 miljarder kronor sammanlagt fram till och med 2027. Av de miljarderna ska 2,6 gå till 30 landsbygdskommuner. Av dem finns fem som även kan söka pengar från den tidigare aviserade satsningen på förbättrat företagsklimat i stödområde A. De är Bräcke, Ragunda, Sollefteå, Åsele och Övertorneå.

Går vidare

Regeringens landsbygdsproposition bygger på de förslag som den parlamentariska landsbygdskommittén lade fram januari 2017. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) uppger att propositionen går vidare med en stor del av kommitténs 75 föreslagna åtgärder.

Ett förslag var ett särskilt åtgärdspaket för 23 kommuner som drabbats särskilt hårt av sviktande befolkningsunderlag. Enligt Bucht kommer de kommunerna att få stöd genom de olika andra satsningar regeringen gör.

Andra förslag från kommittén var till exempel nedskrivning av studielån för de som stannar kvar i glesbygdorter och ett förändrat reseavdrag som ska gynna glesbygdsbor. Båda de förslagen ingår i utredningar som regeringen tillsatt.

Fler kameror

När det gäller tryggheten föreslog kommittén bland annat att det skulle sättas upp mål för hur lång tid det får ta innan polisen är på plats vid ett grovt brott. Något sådant förslag finns ännu inte från regeringen.

Bucht pekar däremot på regeringens generella satsning på fler poliser och på att man vill underlätta för bönder att sätta upp övervakningskameror för att förhindra stölder av lantbruksmaskiner.

Fler statliga jobb

Kommittén ville också att 10 000 nya statliga jobb ska skapas utanför Stockholmsområdet. Något sådant mål har regeringen inte satt upp. Däremot har man påbörjat flera omlokaliseringar av statliga myndigheter omfattande cirka 2 000 jobb.

– Det tar tid att sluta de här klyftorna. Det kommer inte att räcka med en mandatperiod, inte två eller kanske tre. Men vi har påbörjat en resa och riktningen är tydlig, säger Sven-Erik Bucht.