Radar · Nyheter

Hälsostuga i Gårdsten invigs

Fredrik Sandberg/TT | Hälsostugan i Gårdsten erbjuder bland annat besökarna att få hjälp med sin träning.

Imorgon onsdag invigs Gårdstens Hälsostuga, som ska fungera som en hälsofrämjande mötesplats för invånarna i stadsdelen. Hälsostugan är ett samarbetesprojekt mellan Gårdstensbostäder och Angereds närsjukhus, som är Göteborgs första specialistsjukhus med fokus på öppenvård och livsstilssjukdomar.

Hälsostugan startade redan våren 2017, men invigs nu i nyrenoverade gymlokaler på Kaneltorget. Förutom träningsmöjligheter kommer det även att hållas föreläsningar med fokus på kost, hälsa och motion, och besökarna får möjlighet att träffa dietister, träningsexperter, läkare och sjuksköterskor. Hälsostugan bemannas av Gårdstensbostäders folkhälsovetare Johanna Frode och personal från Angereds närsjukhus.

– När vi bjöds in att bli en del i det här projektet kändes det som en fullträff. Det här är precis i linje med Angereds Närsjukhus uppdrag: främja god, jämlik hälsa och försöka förändra de levnadsmönster som vi vet ligger bakom upp till 70 procent av sjukdomarna. Men det går bara att göra genom samarbeten och kraftsamling mellan sjukvård, kommun och den här typen av enskilda aktörer i samhället, säger Björn Skog, folkhälsochef på Angereds Närsjukhus.