Radar

Politiker vill skynda på järnvägsbygge

I april förväntas regeringen fastställa den nationella transportplanen för åren 2018–2029. För att öka chanserna för en finansiering av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås var Västra Götalands politikertopp i onsdags på besök i riksdagen.

Under onsdagen for Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg; Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen och Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås, iväg till huvudstaden för att delta i ett riksdagsseminarium.

Seminariet anordnades för att diskutera regeringens kommande nationella transportplan för åren 2018–2029. Inför riksdagsledamöter, näringsliv och tjänstemän fick Västra Götalands politiker tillsammans ett tillfälle att lobba för ett resurstillskott till en förbättrad järnväg mellan regionens två största städer.

– Det var ett välbesökt seminarium vilket kändes bra. Vi fick visa att vi i regionen är eniga i den här frågan och att det är viktigt för pendlarna, näringslivet och miljön att järnvägen byggs ut. Förhoppningen är att regeringen levererar besked om finansiering i april, säger Ann-Sofie Hermansson.

Med mer än 100 000 dagliga resor är pendelsträckan mellan Göteborg och Borås bland Sveriges mest trafikerade. Men den bristfälliga järnvägsanslutningen mellan städerna gör att pendlarna väljer transportsätt med större klimatpåverkan. I dag tar tre fjärdedelar av resenärerna bilen och 1 400 bussar trafikerar området varje dygn.

– Som det ser ut just nu konkurrerar tåget varken med bilen eller bussen på den här sträckan för det tar för lång tid. Hade man haft en lika antik järnvägsanslutning mellan Stockholm-Uppsala hade följderna varit nära katastrofala, säger Ann-Sofie Hermansson.