Radar

Miljöarbetet inom svensk sjöfart hyllas av OECD

Sverige är ett föregångsland när det gäller att minska utsläpp från sjöfarten, skriver OECD i en ny rapport. Samtidigt påpekar man att det finns stora utmaningar kvar att lösa.

Andra länder har mycket att lära av Sverige när det gäller grönare sjöfart. Det skriver den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i en ny rapport med namnet Decarbonising maritime transport: The case of Sweden.

I rapporten, som tagits fram av OECDs transportenhet, undersöks vilka faktorer som gjort att Sverige i dag ligger i framkant när det gäller att minska utsläppen från sjöfarten.

Rapportförfattarna kallar det svenska exemplet för ”en framgångssaga” och skriver att den svenska sjöfarten arbetat mycket aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Bland annat nämns Stena lines metanoldrivna färja och att flera rederier satsar på flytande naturgas – vars klimatnytta ifrågasätts av kritikerna – som positiva exempel. Flera av de omnämnda projekten har sin bas i Göteborg.

– Det är många samverkande faktorer och aktörer som bidrar. Vår miljödifferentierade hamntaxa är en del. Tekniska innovationer från våra lokala marintekniska företag är en annan, som i sin tur hänger ihop med det starka fäste för maritim forskning som vi har i Göteborg.

– Samtidigt har vi rederier med ambitioner vilja att satsa på gröna lösningar, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs hamn, i ett pressmeddelande.

Men om branschorganisationen Svensk sjöfarts mål om fossilfri sjöfart år 2050 ska nås är det mycket kvar att göra, enligt OECD.

Den största utmaningen ligger i att genomföra de nya gröna projekten i stor skala och att skaffa ekonomiskt och politisk stöd både nationellt och globalt. Edvard Molitor håller med:

– Vi har ett hårt jobb framför oss som sjöfartsnation. Det görs bra saker i hela landet, men som rapporten antyder så skulle det arbetet kunna stöttas ännu mer från offentligt håll.