Radar

Får bidrag för att motverka hemlöshet bland unga

Fredrik Sandberg/TT | Tre ideella verksamheter i Göteborg får pengar för att motverka hemlöshet bland unga vuxna: Räddningsmissionen, Agape och Skyddsvärnet.

Hundratals asylsökande ungdomar lever utan trygga boendelösningar i Göteborg. Nu tilldelas frivilligorganisationer som arbetar med ungdomarna miljonbidrag till sin verksamhet.

När ensamkommande unga skrivs upp i ålder blir de ofta placerade på ett hem för vuxna, långt ifrån sitt sociala nätverk. Många väljer att ändå stanna kvar i sin gamla kommun, trots att det i praktiken ofta innebär att de hamnar på gatan, utan tryggt boende.

Som Syre Göteborg tidigare rapporterat har regeringen avsatt medel för att fler unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner även efter att de fyllt 18 år. För Göteborgs del handlar det under 2018 om totalt 10,8 miljoner kronor. Flera föreningar i kommunen har sökt bidrag till sitt arbete, och nu börjar ansökningarna att beviljas efter att flera av stadsdelsnämnderna gått ihop för att bistå verksamheterna.

– Vi har valt att stötta frivilligorganisationerna för att pengarna ska ge så stor effekt som möjligt. Vi vill ge dem som sedan tidigare utfört ett fantastiskt arbete lite mer muskler, säger Patrick Gladh, ordförande i stadsdelsnämnden Norra Hisingen, till SVT nyheter väst.

Totalt rör det sig om 6,5 miljoner kronor som ska fördelas mellan Göteborgs Räddningsmission, Agape och Skyddsvärnet. Tre av miljonerna ges till Göteborgs räddningsmission och direktor Emil Mattsson är nöjd med tillskottet.

– Det känns bra att de här pengarna äntligen kommer ut, så att de så snart som möjligt används till vad de var tänkta för från statens håll. För vår del kommer pengarna främst att gå till ett mobilt boende-team med flexibel personal som kan möta ungdomar i olika boenden. En del av pengarna kommer också gå till vår bostadsförening Hjärterum som arbetar för att få villaägare att hyra ut en källare eller vind till nyanlända.