Glöd

Svensk vapenexport till länder i krig

My Leffler | "En feministisk utrikespolitik kan inte medge vapenexport till diktaturer", skriver Kvinnor för fred.

För sju år sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag att utarbeta en ny vapenexportlag, som skulle skärpa reglerna för export till icke-demokratiska stater. 28 februari tog riksdagen beslut om en ny vapenexportlag, som knappast innebär någon skärpning och inte något absolut förbud att sälja vapen till diktaturer.

Några dagar innan beslutet i riksdagen kommer besked om att Saab är på väg att öppna en fabrik för tillverkning av radarsystem i Förenade Arabemiraten. Verksamheten kommer att ha både civil och militär karaktär. Under 2016 beviljades svenska företag exporttillstånd på 10,6 miljarder kronor till Förenade Arabemiraten.

Saudiarabien leder en koalition av stater som sedan i mars 2015 har genomfört förödande flygbombningar i Jemen. I koalitionen ingår Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marocko, Qatar, Senegal och Sudan. Förra året exporterade Sverige krigsmateriel till Förenade Arabemiraten för 149 miljoner kronor (mnkr), Jordanien (9 mnkr), Saudiarabien (7 mnkr), Qatar (6 mnkr), och Bahrain (0,1 mnkr). Svenska vapen bidrar till ett enormt lidande för befolkningen i Jemen.

Norge beslöt i slutet av förra året att stoppa all export av vapen och ammunition till Förenade Arabemiraten med anledning landets krigföring i Jemen. Det borde också Sverige göra men även till länder som deltar i kriget i Jemen.

En feministisk utrikespolitik kan inte medge vapenexport till diktaturer som förtrycker sin befolkning och inte minst dess kvinnor.

Kvinnor för freds årsmöte 2018, i Göteborg 4 mars står bakom denna skrivelse.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV