Radar

Hyrorna klara för allmännyttan

Bostadsbolaget | Parterna hade svårt att komma överens om 2018 års hyreshöjning för allmännyttan.

Efter utdragna förhandlingar är nu allmännyttans hyror för 2018 klara. Höjningen blir 1,2 procent för alla hyresgäster som bor hos de kommunala bolagen.

Årets hyresförhandlingar mellan allmännyttan och Hyresgästföreningen var ovanligt hårda. När förhandlingarna startade i september gick Framtidenkoncernen, där de fyra kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och Poseidon ingår, ut med ett bud på 3,5 procent hyreshöjning. Hyresgästföreningen å sin sida ville begränsa den till 0,7 procent.

Trots flera möten under hösten lyckades parterna inte komma överens. Förhandlingarna avbröts och togs över av Hyresmarknadskommittén i Stockholm, ett medlingsinstitut som avgör lokala förhandlingar som kört fast. Kommittén har nu tagit beslut om att hyreshöjningen för 2018 blir 1,2 procent från och med 1 januari. Det är nästan dubbelt så högt som fjolårets, då hyrorna för de kommunala bolagen höjdes med mellan 0,65 och 0,85 procent. Höjningen gäller samtliga lägenheter inom allmännyttan, omkring 72 000 hushåll.

Att hyran höjs lika mycket för samtliga allmännyttiga lägenheter – en så kallad rak uppgörelse – hör inte till vanligheterna i Göteborg. Tidigare har höjningarna oftast blivit olika stora då de baserats på faktorer som lägenhetsstandard, läge och service i de olika områdena. Detta kallas kvalitetshyra och är det system som vanligtvis tillämpas i förhandlingar mellan allmännyttan, de stora privata värdarna och Hyresgästföreningen i Göteborg. Men alltså inte i år.
– Däremot är vi överens om att vi inför kommande år vill fortsätta utveckla arbetet med kvalitetshyror för att åstadkomma en mer rättvis och systematisk hyressättning, säger Carl-Johan Bergström, tillförordnad förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige, i ett pressmeddelande.

Hyreshöjningen för allmännyttan i Göteborg är en av de högsta som hittills förhandlats fram i Västra Götaland i år, enligt en sammanställning som tidningen Hem och hyra gjort. Den högsta höjningen i nuläget får de hyresgäster som bor hos bolaget Munkbo i området Brudås i Munkedal – där höjs hyran med två procent från 1 mars. Stubo AB i Ulricehamn har den hittills näst högsta höjningen, med 1,5 procent från och med 1 mars. Billigast undan klarar sig Bengtsforshus hyresgäster, som inte får någon höjd hyra alls under 2018.