Radar · Nyheter

Rekordmånga anmälningar mot Kålleredförvaret

Våld och hot är vardag för de intagna och anställda på Migrationsverkets förvar i Kållered. Inte mindre än 62 anmälningar har kommit in på ett år gällande brott som ska ha begåtts i anslutning till lokalerna, rapporterar ETC Göteborg.

Omkring 4 av 10 anmälningar gäller hot och våld. Majoriteten av anmälningarna rör det låsta förvaret men några rör även Migrationsverkets ankomstboende i Kållered. Francisco Carrazana, som är huvudskyddsombud på plats menar att spänningarna ökar eftersom det är för många intagna på för små ytor.

– Det finns inte tillräckligt med förvarsplatser så i Göteborg har man förtätat för att kunna ta emot fler, säger han till tidningen.