Radar · Nyheter

Kvinnliga bönder livsviktiga i kampen mot matbrist

Kvinnor är enormt viktiga i kampen mot matbrist och hunger, enligt FN.

Inför årets internationella kvinnodag fokuserar FNs kvinnoorganisation UN Women på kvinnor på landsbygden. Kvinnor har enorm potential i kampen mot matbrist och hunger, menar FN.

En av världens kvinnliga bönder är Adelaida Marca som tillhör den chilenska ursprungsbefolkningen aymara. Hon odlar oregano på Andernas sluttningar och sålde sin produkt med framgång på Rural world expo i Santiago förra hösten.

– Oreganon kommer ur frön jag har ärvt och har odlats av flera generationer före mig, säger hon.

Kvinnor som bor på landet utgör mer än en fjärdedel av världens befolkning och 43 procent av alla de som arbetar inom lantbruket är kvinnor, enligt UN Women.

– Landsortsbefolkningen och ursprungsfolken har en enormt viktig roll vad gäller matsäkerhet. Framför allt inom den egna befolkningen, säger Julio Berdegué, vid FNs jordbruksorganisation FAO. Han säger att matbristen är stor bland ursprungsfolken i Latinamerika.

I många länder flerdubbelt så hög som i befolkningen i stort. Att stärka kvinnorna, och öka jämställdheten vad gäller tillgång till mark och makt inom de lokala samhällena, är avgörande för att bekämpa hungern och skapa trygghet, enligt Julio Berdegué.

Juana Calhuaque tillhör Chiles största urfolk, mapuche. Hon driver en butik där hon säljer färdiglagade måltider och produkter hon själv har odlat.

– Jag kan överleva på det jorden ger, men hur ser jag till att mina barn och barnbarn får utbildning? Om jag tillagar och förädlar det jag odlar så ger det pengar.

Adelaida Marca har å sin sida använt det hon tjänat på att odla oregano till att renovera sin farfars hus som ska användas till landsbygdsturism. Projektet stöds av det statliga jordbruksinstitutet Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap.

– Oreganon har hjälpt mig att förbättra mina levnadsförhållanden och att uppfylla min dröm – att visa min hembygd genom turism, säger hon.

UN Women vill lyfta fram exempel som hennes i en värld där kvinnor på landsbygden fortfarande ligger efter männen vad gäller inkomst och position, liksom även efter kvinnor som bor i städer.

Fortfarande är exempelvis mindre än 20 procent av världens jordägare kvinnor.