Radar · Nyheter

Klimatexpert sågar Landvetterutbyggnad

”Hål i huvudet!” Så reagerar klimatexperten Fredrik Warberg som deltagit utformandet av Göteborgs stads klimatstrategiska program, på beskedet att Landvetter flygplats ska byggas ut av den statliga ägaren Swedavia.

Göteborgs klimatstrategiska program gjorde Göteborg världsunikt när det togs fram år 2014 då att det inkluderade ett konsumtionsbaserat utsläppsmål för invånarna i staden.

Målet utgick från vad som skulle vara hållbart per person för att kunna nå det så kallade 2-gradersmålet, och då är minskat flygande en förutsättning för att nå dit. Men utvecklingen går istället i motsatt riktning.

Landvetter flygplats har ökat antalet resenärer med 40 procent sedan 2012 delvis på grund av stängningen av Säve. Och som vi kunde berätta förra veckan, ska de nya bygga ut terminalerna för att klara ytterligare ökningar.

– Jag tänker: hål i huvudet. Vi har klimatmål där vi ska minska utsläppen med typ 80 procent, men det verkar bara vara en massa snack. Man känner sig lite som don Quijote när man jobbar för hållbart resande. Det är väldigt starka ekonomiska krafter som är för en utbyggnad, säger Fredrik Warberg.

Just nu arbetar han med att ta fram en online-baserad semesterkalkylator som kan räkna ut olika resors klimatpåverkan och föreslå bättre alternativ.

Det är ett projekt som bland annat Västsvenska turistbyrån, Göteborg och Co, Konsument och medborgarservice och miljöförvaltningen medverkar i. Samtidigt pågår andra strategier från till exempel Göteborg och Co om att locka hit fler flygburna turister från andra sidan jorden.

– En turiststrategi som baseras på ökat flygande nödvändiggör kanske en utbyggnad. Swedavia vill ju växa som alla andra som inte tänkt helt färdigt, säger Fredrik Warberg.

Charlotte Ljunggren som är flygplatsdirektör på Landvetter menade i förra veckans Syre Göteborg att biobränslen kommer att lösa flygets klimatpåverkan – ett argument som Fredrik Warberg inte köper.

– Det kommer inte minska utsläppen nu, och vi behöver minska dem nu. Det finns dessutom för lite biobränsle. Skulle vi ersätta allt flygbränsle med biobränsle så får vi fråga oss om vi ska äta eller flyga. Vi har bara en planet. Vi kan inte flyga så mycket vi gör och samtidigt försörja en planet med mat, säger han.