Radar · Nyheter

Hammarkullen får aktivitetshus

Malin Aghed | Nu öppnas aktivitetshus för Hammarkullens alla engagerade invånare.

Många har längtat efter fler samlingslokaler för ett engagerat föreningsliv i Hammarkullen. Nu invigs ett aktivitetshus som en naturlig mötesplats för delaktighet och ökad trygghet i området.

På tisdagen invigdes Aktivitetshuset Hammarkullen, beläget på Bredfjällsgatan nummer 34-36, under välkomnande former med både underhållning och mat. De 600 kvadratmetrarna ska uppmuntra till ökad delaktighet och är ett samverkansprojekt mellan stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs lokaler och Hyresgästföreningen. Målet är att hjälpa invånarna i området att skapa en meningsfull fritid tillsammans. På detta sätt hoppas stadsdelsförvaltningen kunna öka de boendes tillit både till varandra, till sitt närområde och till samhället i stort.

Under de senaste åren har det gjorts en rad satsningar för att skapa en trygg och hälsofrämjande livsmiljö i området, och aktivitetshuset är ett svar på något som efterfrågats av många olika grupper. Organisationer och nätverk kan boka in sig genom ett tillgängligt tidsbokningssystem och använda lokalerna till relativt låg kostnad, vilket innebär att det är de engagerade föreningarna själva som kommer att bestämma vilka verksamheter huset kommer att innehålla.

Invånarna i Hammarkullen är i högsta grad delaktiga, och har varit så från start. Behovet av samlingslokaler i denna del av stadsdelen Angered har länge varit ökande, då föreningslivet är rikt och engagerat. Deltagande föreningar är med och både tänker och hantverkar när det gäller lokalernas utsmyckning. Aktivitetshuset har varit i användning i mindre skala sedan i höstas, men nu är det invigt på riktigt.