Syre Göteborg Nummer 79 fredag, 9 mars 2018
Energi

Hallå där! …

… Anna Rökaeus som gör podden Odlarna tillsammans med Olof Söderén och som besöker Lundby bibliotek 14 mars för att prata om hur man odlar ekologiskt i staden.

Du och Olof Söderén har precis kommit ut med boken Spenat i stan, om att odla även om man inte bor på landet. Vad är det som lockar med stadsodling?

– Vi kan helt enkelt inte välja mellan odlingen och staden och då är det ju liksom stadsodling som gäller. Sett ur ett vidare perspektiv tror jag att mer mat behöver odlas nära där människor bor och även då är ju stadsodling en nödvändighet. Ofta förknippas stadsodling med pallkragar och påsjord och för vissa blir odlandet tyvärr mest en form av konsumtion, men det går att odla hållbart även i staden. Utöver miljömässiga värden kan odling fylla en viktig social funktion och göra miljöer vackrare.

Ni besöker Lundby bibliotek 14 mars. Kan vi få lite odlingstips redan nu?

– Glöm inte jordens betydelse för odlingsresultatet. Använd befintlig jord om det finns där du ska odla. Måste du köpa jord så välj ekologisk. Fyll kontinuerligt på med organiskt material som kompost, löv och gräsklipp. Om maskarna och mikroberna i jorden trivs är chanserna goda att växterna gör det också. Odla alltid utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Många kanske har lite fördomar om stadsmiljö i kombination med hållbarhet. På vilket sätt går det att kombinera?

– Det är en stor diskussion, men kort: städer kan inte bli självförsörjande på mat – staden behöver landet – men stadsmiljöer har stor potential, till exempel när det kommer till uppvärmning av bostäder och kollektivtrafik. Och om vi använde alla outnyttjade ytor skulle vi kunna odla långt mycket mer mat i städer än vad vi gör i dag. Sedan finns det stora systemfel som rör både stad och landsbygd. Det är till exempel ohållbart att det inte finns något bra sätt att återföra näringen från avloppssystemet till odling och knyta kretsloppet.


Nummer 79 fre 9/3-18

Fler nummer

Innehåll

Nummer 79

fre 9/3-18 Fler nummer