Glöd · Ledare

Det är något ruttet i den danska staten

I förra veckan lanserade den danska regeringen sitt så kallade ”gettopaket” för att stoppa framväxten av ”parallellsamhällen” i Danmark. Det är en sällsynt osmaklig blandning av statligt förmynderi, repression och ren och skär främlingsfientlighet. Det mest omtalade förslaget är att polisen ska få tillåtelse att upprätta särskilda zoner där straffet för den som har begått ett brott ska bli dubbelt så hårt som i resten av Danmark.

Den likhet inför lagen som är ett av fundamenten för varje land som vill kalla sig för demokrati är Danmark alltså nu på väg att skriva bort.

Som om detta inte vore nog finns det också förslag om att personer som väljer att flytta till områden som finns med på den så kalllade ”gettolistan” ska få sänkta socialbidrag och att barn som bor i dessa områden ska tvångsinskrivas på förskolor. Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmussen företräder partiet som kallar sig för ”Venstre, Danmarks Liberale Parti”. I mina ögon är det dock inte särskilt liberalt att låta staten bestämma var människor ska bo eller att tvinga barn att gå i förskolan.

Ytterligare ett förslag är att det ska bli lättare för bostadsbolag att neka uthyrning till personer som har straffats för brott. Det räcker alltså inte med fängelse för den som har begått ett brott, utan dessa personer ska bestraffas ytterligare genom att bli portade från bostadsmarknaden.

Det ironiska är att avsikten med paketet är att bryta det sociala utanförskapet och att det, med Rasmussens egna ord, inte ska finnas några getton i Danmark år 2030. Jag har väldigt svårt att se hur en utestängning från bostadsmarknaden skulle göra att det sociala utanförskapet försvinner. Snarare förstärks det när människor inte får tillgång till en egen bostad utan tvingas bo svart hos vänner eller familj.

Den danska regeringen vill även satsa tolv miljarder på att riva och rusta upp de socialt utsatta områdena. En lovvärd ambition kan tyckas. Risken, som vid alla större renoveringsprojekt av det här slaget, är dock att de nya bostäderna kommer få en så hög hyra att bara de mer välbeställda kommer ha råd att bo där. Och vad ska sedan hända med de danskar vars hem har rivits och som har blivit portade från bostadsmarknaden?

Lars Lökke Rasmussen menar att det inte handlar om att angripa personer med en viss hudfärg eller viss religion, istället säger han att de riktar sig mot personer som ”har valt bort Danmark”. Man kan också vända på det och säga att det är Danmark som har valt bort dessa personer. Det är den danska regeringen som har stängt gränserna så att ytterst få flyktingar kan ta sig in, och för dem som ändå lyckas göra det har man skapat ett nytt helvete genom att beslagta deras smycken, tvinga dem att besvara svåra frågor om Danmarks historia för att de ska få bli danska medborgare och halvera bidraget.

Samtidigt som det så kallade gettopaketet lanseras också en ny migrationsreform som kallas för ”Rättvis och realistisk” och som går ut på att det inte längre ska vara möjligt att söka asyl i Danmark. Istället ska de flyktingar som kommer skickas till läger i Nordafrika där de får bo tills asylutredningen är klar. Om asylansökan godkänns ska de heller inte få komma till Danmark utan skickas vidare till något av FNs flyktingläger där de får stanna tills något land går med på att ta emot dem. Det är tydligt att den danska regeringen vill att hela landet ska bli ett slags gated community, en plats där det inte existerar några främmande eller fattiga människor.

Men det värsta är att det här inte är något fenomen som är isolerat till Danmark. I Sverige, och många andra europeiska länder, tävlar politikerna om vem som kan höja straffen mest och ställa hårdast krav. Flyktingar beskrivs allt oftare som ett problem och ett hot mot välfärden. Shakespeare hade rätt, det är verkligen något som är ruttet i Danmark. Men inte bara i Danmark – i stort sett alla europeiska länder har drabbats av ett virus som stavas främlingsfientlighet och förakt för dem som har vuxit upp i fattigdom eller hamnat snett i tillvaron. Det är allas vårt ansvar att kämpa för att solidariteten ska vinna över hatet, rädslan och föraktet.

Ett nytt aktivitetshus på 600 kvadratmeter öppnar i Hammarkullen.

Främlingsfientliga Lega Nord gick starkt framåt i det italienska valet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV