Radar

EU-länder gör kravlista mot plast

Med en bred opinion i ryggen manar en rad EU-länder till hårdare tag mot plasten. En kravlista på åtgärder ska nu skickas till EU-kommissionen.

Bra, men otillräckligt, var omdömet från flera håll när EU:s medlemsländer för första gången diskuterade den plaststrategi som EU-kommissionen lade fram i januari.
Allmänheten vill att EU ska agera. Många instämde i de krav som jag framförde att kommissionen nu behöver leverera konkreta åtgärder, konstaterar miljöminister Karolina Skog (MP) efter måndagens möte i Bryssel.

Mikroplast

I plaststrategin utlovas förslag senare i vår för att få ner användandet av engångsplast och problemet med fiskeredskap som blir kvar i havet. En rad EU-länder trycker nu på för ännu mer, exempelvis kring vilka kemikalier som ingår i plasten.
Vi kommer att göra en samordnad kravlista inför nästa miljöministermöte, berättar Skog, som bland annat hoppas att EU kan ta i mot så kallade mikroplaster.
Att få bort tillsatta mikroplaster från marknaden är verkligen en lågt hängande frukt. De är helt onödiga och det efterfrågas från medborgarna. Om inte annat är det en väldigt dålig signal att vi tillåter dem, säger miljöministern.

Avfallsexport

Ett annat problem är exporten av plastavfall, som i stor mängd skickas från EU till ett okänd öde i andra delar av världen.
Vi vet för lite om det, tyvärr. Plast är klassificerat i en klass som gör att man inte behöver ansöka om tillstånd från myndigheterna för att exportera det från EU. Våra myndigheter vet väldigt lite om hur mycket som exporteras och var det hamnar, säger Skog.
Hon befarar att en hel del plast skickas till länder som inte kan ta hand om det ordentligt.
Det är väldigt oroande och oacceptabelt. Det svar som är rimligt tycker jag är att vi bygger upp kapaciteten för återvinning i Europa, säger miljöministern i Bryssel.

<strong> EU:s plaststrategi</strong>

I EU-kommissionens nya plaststrategi listas fem huvudpunkter:
Skapa lönsam återvinning – bland annat genom nya förpackningsbestämmelser och uppmuntra till större återvinningsanläggningar.
Begränsa avfallet – exempelvis genom kommande förslag mot engångsplaster och fiskeredskap.
Stoppa nedskräpningen till havs – genom nya regler för att se till att fartyg tar med avfallet till land.
Satsa på nya lösningar – genom miljontals euro till utveckling av ”smartare” och mer återvinningsbar plast.
Internationellt samarbete – med hjälp av internationella regler och även i form av stödinsatser för plastsanering i andra länder.
Fakta: EU-kommissionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV