Radar · Nyheter

Polisen använder elchockvapen mer än väntat

Polisen genomför sedan årsskiftet ett försök med elchockvapen och de avlossas cirka tre gånger mer än väntat, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

 Sedan i januari i år pågår ett försök med elchockvapen inom polisen. Förhoppningen är att användandet av elchockvapen ska bidra till färre skador i samband med polisingripanden – hos poliserna men även hos dem som de ingriper mot.

Inför försöket gjordes bedömningen att varje polis skulle avlossa sitt elchockvapen cirka 40 gånger under året. I slutet av november kunder man räkna till 120 gånger per polis.

– Även om det är många fall har det inte varit någon okynnesskjutning. Det har funnits lagstöd i de fall där man använt elchockvapnet, säger projektledaren Pär Wärdig vid polisens Nationella operativa avdelning till radion.

Pär Wärdig uppger att det främst är i samband med polisinsatser i gatu- och krogmiljö som elchockvapnen har använts.

–Där alkohol eller drogpåverkade personer vill ge sig in i slagsmål och hotar om våld, eller går till våld mot polismannen, säger Pär Wärdig.

När ett elchockvapen avfyras skjuts två pilar in i kroppen och mellan dem bildas en strömkrets. Strömmen gör att musklerna stelnar och personen faller. Försöket, som omfattar omkring 70 vapen som används av poliser i fem olika lokalpolisområden och insatsstyrkor, ska fortsätta i ytterligare ett år innan det utvärderas.