Radar · Nyheter

Mer ekologiskt utan ökad kostnad

Johan Bredwad, kock på den kommunala förskolan Röda Stråket i Göteborg.

I stadsdelen Lundby har förskolorna lyckats öka mängden ekologiskt till 65 procent utan att det har kostat mer än tidigare. Vissa förskolor har så mycket som 90 procent ekologisk mat.

Trots att ekologisk mat ofta kostar mer så har alltså budgeten lyckats hållas, trots den stora andelen eko. Anledningen är en medveten satsning på medvetna inköp, säsongsanpassning och minskat matsvinn.

– Men det gäller att alla bär med sig det här hela tiden. Då köper man bara in det som behövs och man slänger inget i onödan. Vi har till exempel börjat baka mycket mer bröd. Blir det lite havregrynsgröt över efter frukost kan vi baka bröd av det, gärna tillsammans med barnen, exemplifierar Pernilla Axelsson Nyström, enhetschef för Lundbys förskolor till Vårt Göteborg.

I staden som helhet finns ett mål att 50 procent av maten som serveras i kommunägda verksamheter ska vara ekologisk. Den senaste mätningen visade på 46 procent. För åtta år sedan var det 15 procent.

En kartläggning från Livsmedelsverket och en marknadsrapport från Ekomatcentrum visar att de svenska kommunernas inköp av ekologiska livsmedel 2017 varierar mellan 5 till 80 procent. Genomsnitten var 36 procent. Fyra kommuner (Vellinge, Lund, Malmö och Örebro) uppnår redan målet om att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030, som regeringen fastslagit i Livsmedelsstrategin.