Radar · Nyheter

Kemiska stridsmedel sprids i havet utanför Göteborg

Vid en kartläggning av dumpade stridsmedel i Östersjön 2012 påträffades stora mängder senapsgasbomber på havsbotten, bland annat denna bomb.

Under andra världskriget sänktes fartyg som innehöll kemiska stridsmedel, såsom senapsgas utanför Göteborgs kust. De ligger kvar och nu har nya mätningar från Chalmers visat att de här ämnena spridits till fler platser än där fartygen sänktes. Forskarna tror det beror på fiskarnas bottentrålning över och omkring vraken.

– Man vet inte så värst mycket om effekterna på de marina organismerna där, men det är naturligtvis en risk för fiskare när de för upp det med sina redskap, säger Ingela Dahllöf, professor och ekotoxikolog vid Göteborgs universitet, en av de ansvariga för mätningarna till Svt Nyheter.