Zoom

Fortsatt stor kultursatsning i regionen

I nästa års kulturbudget är satsningar på nycirkus en av nyheterna.

Medan alliansstyret i Göteborg drar ner på kulturen i stan satsar deras kollegor i regionen. Västra götalandsregionen är det landsting som satsade mest på kultur i Sverige 2018 och nästa år ökar budgeten med 2 procent.

När Myndigheten för kulturanalys gjorde en genomgång av samtliga landstings kulturbudgetar var Västra Götalandsregionens störst på drygt 1,1 miljarder, även räknat per invånare (685 kronor per person). Trenden i hela landet är att det läggs mer pengar på kultur, både stat, landsting och kommunbudgetar ökar. Där är alltså Göteborgs stad ett undantag.

 – Årets rapport visar att de totala medlen till kultur stadigt ökat under det senaste decenniet både när det gäller i kronor och utslaget per invånare, såväl för stat, landsting som kommuner. Däremot har kulturens andel av de offentliga finanserna inte ökat över tid: den har antingen varit stabil, som för staten och landstingen, eller minskat som för kommunerna. Detta beror på att de totala budgetarna som helhet har ökat mer, beskriver Moa Olin, ansvarig utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Och även nästa år kommer Västra Götalandsregionen att fortsätta denna trend, då kulturbudgeten höjs med 2 procent.

– Jag är otroligt glad över det stora stöd som kulturen får i regionen. Av 8 partier ställer sig 7 bakom budgeten eller vill till och med öka den. Västra Götalandsregionen ser kulturen som en strategisk satsning och att kultur är en tillgång för våra medborgare och därmed är vi beredda att satsa skattepengar på den, säger Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd till Bohuslänningen.

I Västra Götalandsregionen styr alliansen tillsammans med miljöpartiet. Några nya satsningar som följd av den förhöjda budgeten är en satsning på nycirkus och ett danslyft. Därtill skjuts det till pengar för kollektivverkstäderna och folkhögskolorna får ett tillskott på 16,7 miljoner, vilket innbär en ökar deras regionstöd med en tredjedel.

Göteborg drar istället ner

I Göteborg är trenden den motsatta. I mitten av december blev det klart vilka verksamheter som kommer drabbas av alliansens neddragningar i kulturbudgeten för Göteborg. Kulturskolan förlorar sitt utvecklingsstöd som stadsdelarna tidigare kunde söka och Stadsbiblioteken kommer att dra ner på programverksamheter och öppettider. Detta trots att både Moderaterna och Liberalerna har beskrivit dessa två verksamheter som viktigast i valrörelsen. Därtill görs besparingar på personalrelaterade åtgärder vilket har kritiserats från fackligt håll. I en intervju med GP förklarar andre vice ordförande i kulturnämnden Kristina Tharing (M) hur de har resonerat.

– Kulturskolan är stadsdelsnämndernas ansvar. Sen har det funnits möjlighet att söka de här pengarna till utvecklingsstöd. Men det är inget basutbud vi har dragit tillbaka utan möjligheten att få de här extra utvecklingspengarna, säger hon.

Dagarna därpå var det protester utanför Stadsbiblioteket mot neddragningarna. På kulturskolan i Östra Göteborg var stämningen dyster när Syre Göteborg fick tag i dem.

– Vi har dragit igång flera jättebra projekt som vi nu tvingas avsluta och avsluta anställningar. Utvecklingsbidragen har funnits jättemånga år och är en viktig del av verksamheten. De har möjliggjort att vi har startat upp nya verksamheter och aktiviteter, arrangerat dans och teaterläger, skapande verksamheter och uppsökande arbete med att få en mer inkluderande kulturskola, berättade Petter Rosenlundh kulturskolans chef i Östra Göteborg.