Radar · Nyheter

Regionen satsar på forskning om kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen fortsätter att satsa på forskning om kollektivtrafik.

Västra Götalandsregionen satsar 7,5 miljoner kronor på Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, också kallat K2, för en femårsperiod. Det beslutade regionutvecklingsnämnden på sitt senaste möte. Tidigare har också kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen avsatt 7,5 miljoner kronor till forskningscentret.

K2 är ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer och fungerar som mötesplats där akademin, det offentliga och näringslivet tillsammans kan diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i landet. Man arbetar också med att utbilda och sprida kunskap till beslutsfattare och aktörer i kollektivtrafikbranschen, för att debatten ska föras på vetenskaplig grund.

– Vi ser en stor nytta i att fortsätta finansiera K2. Samverkan mellan forskning, praktik och myndigheter ger en god plattform för utveckling av gemensamma mål och innovativa åtgärder, och är en viktig del av regionens satsningar inom fordon och mobilitet, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik drivs av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Västra Götalandsregionen är en av av centrets samarbetspartners.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV