Radar · Nyheter

Göteborgarna vill ha mer kameraövervakning

Göteborgarna vill gärna se fler övervakningskameror i stadsmiljön.

En klar majoritet av göteborgarna vill ha fler övervakningskameror runt om i staden. Det visar Som-undersökningen i Göteborg 2017, som presenterades tidigare i december. 76 procent av deltagarna tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att öka kameraövervakningen på allmänna platser. Bara tio procent anser att det är ett dåligt förslag.

I undersökningen fick deltagarna ta ställning till ett antal lokala politiska förslag som varit aktuella i Göteborg den senaste tiden. Ökad kameraövervakning är den fråga som flest är positiva till, följt av att omfördela mer resurser från rika till fattiga stadsdelar och att införa tiggeriförbud.

Som-undersökningarna genomförs av Som-institutet vid Göteborgs universitet. 2017 års undersökning i Göteborg skickades ut till 5 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år, varav  56 procent svarade.