Radar · Nyheter

Rättelse

I reportaget Göteborg missar miljömålen (Syre Göteborg nummer 83/2018) beskrivs en målkonflikt mellan ökad turism och minskad klimatpåverkan. ”Bolagen Gotevent och Göteborg och company har som sitt huvuduppdrag att öka stadens attraktivitet och locka fler besökare – besökare som ofta tar flyget hit.”

Detta bygger på ett citat i en intervju med Göteborgs stads miljödirektör Anna Ledin, men är enligt Gotevent felaktigt.

”Det stämmer inte när det gäller turister till evenemangen på våra arenor. Under de år vi har mätt hur turisterna tar sig till och från Göteborg för att gå på någon av våra arenor så är det 2,3 procent som tar flyget. 25 procent tar tåget och resten åker bil.”, skriver Mikael Persson, PR- & informationsansvarig på Gotevent, i ett mejl till Syre Göteborg.