Radar · Nyheter

Nedläggning av Jämställdhetsmyndighet upprör: ”Det är förfärligt”

I januari invigde jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered.

Jämställdhetsmyndigheten i Angered ska läggas ned, enligt Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen förra veckan. Beslutet, som togs bara ett år efter att myndigheten öppnade, har väckt många upprörda känslor.

Jämställdhetsmyndigheten i Angered ska läggas ner bara ett år efter att den öppnade. Det stod klart när Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom av riksdagen förra veckan. Myndigheten får 40 miljoner kronor mindre för 2019 och 2020 inga pengar alls.

I måndags fastslog riksdagens arbetsmarknadsutskottet att myndigheten får ett år på sig att avveckla sin verksamhet.

Beslutet ligger i linje med M och KD:s tidigare hållning i frågan. Den nya myndigheten var bara ett sätt att gömma sig istället för att sätta in ordentliga insatser, menade man. Elisabeth Svantesson (M) uttalade sig i medierna om att man istället borde satsa på mer resurser till polisen och att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden.

Beslutet har väckt mycket starka reaktioner. Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet och även ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Göteborg, är mycket kritisk.

– 2018 fick jämställdhetspolitiken sin egen myndighet och 2019 vill Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna lägga ner den. Det är förfärligt, säger hon till SVT.

Jämställdhetsmyndigheten invigdes i Angered den 12 januari i år. Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) klippte det blågula bandet och sade att hon hoppades få se verkliga resultat från myndigheten och att jämställdhetsfrågorna krävde ”ett strategiskt och långsiktigt arbete”.

Myndigheten fick regeringens uppdrag att samordna och följa upp jämställdhetsarbetet i landet. Bland annat skulle den bidra till styrning och genomförande av jämställdhetspolitiken, samordna den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och samla in och sprida kunskap om jämställdhetsfrågorna.

Moderaterna och Kristdemokraterna menar dock att det finns bättre sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor.

– Vi tror att det är många som behöver ta ansvar i den här frågan, inte bara en myndighet, utan att det är spritt på flera för att det ska få en större och tyngre bredd, säger Jessica Polfjärd (M), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, till SVT.

Hon påpekar också att partiet var emot att myndigheten infördes från första början.

Resonemanget möter dock kritik även inom det egna blocket. I en debattartikel i Aftonbladet (19/12) frågar sig tre liberaler, bland annat Göteborgs kommunstyrelse förste vice ordförande Helene Odenjung, hur jämställdhetspolitiken ska kunna bli långsiktig utan en samlande myndighet.

Sveriges genusforskarförbund startade i samband med att M+KD-budgeten röstades igenom en namninsamling i protest. Inför arbetsmarknadsutskottets sammanträde lämnade man över 27 000 underskrifter, och uppropet pågår. I skrivande stund har man samlat in knappt 32 000 namn.

Uppdraget från regeringen

• Analysera och följa upp jämställdhetspolitiken.
• Stödja jämställdhetsarbetet i myndigheter, kommuner och landsting.
• Samordna, stödja och sprida information om arbetet mot prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, könsstympning och sexuella trakasserier.
Källa: Västtrafik