Radar · Nyheter

El Sistemas verksamhet hotad

El Sistemas framtid osäker i Västra Göteborg.

Kulturpolitiken i Göteborg genomgår stora förändringar.  Näst på tur är verksamheten El Sistema, som står i fokus under Västra Göteborgs stadsdelsförvaltnings sammanträde idag.

Det pågår stora förändringar inom kulturen i Göteborgs stad. Syre Göteborg rapporterade förra veckan om indragningar i kulturskolan. Nu står verksamheten El Sistema på tur.

2 miljoner kronor föreslås spara in på El Sistemas verksamhet i skolor i Västra Göteborg, när stadsdelsförvaltningen sammanträder idag.

– Detta är en kursförändring vi inte ser någon annanstans i Sverige, säger Eric Sjöström, ordförande i Stiftelsen El Sistema Sverige, till Göteborgsposten.

Situationen kommer av alliansens åtstramade budget för stadsdelarna som lett till att Västra Göteborg vill föra upp frågan om det är stadsdelarna eller grundskoleförvaltningen som ansvarar för verksamheten.

– Frågan vi ställer till nämnden är om stadsdelen ska finansiera verksamhet som sker på skoltid. Vi tycker att El Sistema är en bra verksamhet. Vi har satsat på det och vill gärna behålla det. Men samtidigt ska pengarna räcka. Det är en dialog vi för med nämnden – hur ser de på detta? Ska grundskoleförvaltningen hjälpa till och finansiera?, säger Susanne Alfjord, sektorchef för samhälle och kultur i SDN Västra Göteborg till Göteborgsposten.

El Sistema

”El Sistema är ursprungligen en statligt finansierad frivillig musikskola för barn och unga i Venezuela. Den grundades 1975 av ekonomen och dirigenten José Antonio Abreu, med syftet att ge alternativ till livet på gatan med kriminalitet och våld. Den har beskrivits som ”gratis klassisk musikutbildning, som främjar fattiga barns framsteg och utveckling”. Enligt programmet ska eleverna öva och repetera fyra timmar per vecka i klassisk orkestermusik och körsång efter skoltid och dessutom vara aktiva under veckosluten. År 2015 fanns det över 400 musikcentra med 700 000 deltagare. Efterföljare har startats i minst 65 länder i världen.
Dirigenten Gustavo Dudamel började sin musikaliska karriär som elev vid El Sistema. Han har sagt att ”musiken räddade livet på mig och den har räddat livet på tusentals barn i riskzonen i Venezuela … liksom mat, hälsovård och utbildning måste musik vara varje barns rättighet.”
Källa: Wikipedia