Radar · Nyheter

Amnesty om tiggeridomen: Väldigt oroande

Domen som ger Vellinge kommun rätt att förbjuda tiggeri väcker starka känslor – både för och emot.
– Väldigt oroande, säger Johanna Westeson på Amnesty International i Sverige.

Amnesty har tidigare kritiserat Sveriges behandling av utsatta EU-medborgare och ser med oro på vad Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan innebära.

– Det riskerar att drabba en specifik grupp, romer från östra Europa, väldigt hårt, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty International i Sverige.

– Vi ser risken att de kommer att tvingas ännu längre ut i utsatthet och utanförskap och få det ännu svårare att försörja sig.

Johanna Westeson har precis tagit del av domen och förvånas över innehållet.

– Det är häpnadsväckande att man inte tar in människorättsdimensionerna överhuvudtaget.

Stor besvikelse

Även hos Crossroads i Malmö – Skåne Stadsmissions verksamhet för EU-medborgare – är besvikelsen stor.

– Vi ser inte att ett tiggeriförbud är lösningen på någonting. Det här handlar om människor som lever i extrem fattigdom som behöver något sätt att försörja sig på, säger enhetschefen Liv Palm och fortsätter:

– Debatten kring förbudet har medfört ett hårdare klimat. Det är svårare att få pengar och det finns de som systematiskt verbalt och fysiskt angriper dem som sitter och tigger. När de här sakerna får genomslagskraft kan det elda på sådant beteende, eftersom det legitimeras.

M vill förbjuda

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé är dock av en annan åsikt.

– Det behövs ett nationellt tiggeriförbud, säger han.

Moderaterna har tidigare föreslagit att det ska vara förbjudet att tigga för sin försörjning. Men Tomas Tobé ser inte lokala förbud som en lösning.

– Lokala tiggeriförbud flyttar snarare runt problemet och jag tror vi behöver en lagstiftning som ger ett tydligt besked. Även om det här är välkommet för Vellinge kommun, så har jag svårt att se hur ett sådant här tiggeriförbud skulle fungera i storstäder.

Claes Ling-Vannerus är nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare vid länsstyrelsen i Stockholm. Han vill inte värdera domens innehåll – men säger att frågan om förbud är svår.

– Vi har identifierat flera allvarliga konsekvenser som kan kopplas till utsattheten i samband med tiggeri, men det finns inget generellt förbud mot att tigga i Sverige och det är vad vi förhåller oss till, säger han.

Många kommuner har ju efterfrågat en nationell vägledning, men har blivit tvungna att driva detta på egen hand.