Radar · Nyheter

”Västsverige är dragloket i Sveriges ekonomi”

Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och framför allt har många utrikes födda personer klivit in på arbetsmarknaden.

– Under lång tid har Göteborgsregionen haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Arbetskraftsbristen är fortfarande rekordhög, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé i ett pressmeddelande.

De västsvenska företagen väntar sig dock att konjunkturen ska mattas av, enligt Handelskammarens företagspanel. Men Johan Trouvé tror inte på en lågkonjunktur.

– Även om osäkerheterna är stor framöver och mycket tyder på en avmattning så behöver det inte innebära en långkonjuktur, utan bara en lägre tillväxt. Vi ser också flera företagsetableringar i regionen, som fortsatt indikerar framtidstro. Västsverige är dragloket i svensk ekonomi, säger Johan Trouvé.