Radar · Nyheter

Kulturskolan besviken över nerdragningar

Det saknas barnkonsekvensanalys på neddragningarna i kulturskorna, menar Petter Rosenlundh, chef för kulturskolorna i Östra Göteborg.

Kulturskolorna drabbas hårt av en halvering av de så kallade utvecklingspengarna. Pengar som, enligt kulturskolans chef i östra Göteborg, bland annat används för att nå ut till grupper som annars inte nås.

I tisdags kom resultatet från kulturnämndens möte om neddragningar inför 2019 på grund av alliansens budget. Det förslag som lades fram innebar besparingar i Kulturskolan, Kulturnatta och biblioteken. Men det som slutligen röstades igenom blev neddragningar för Kulturskolan på så sätt att möjligheten till utvecklingsbidrag tas bort och att det blir minskade aktiviteter på stadsbiblioteket.

Petter Rosenlundh, kulturskolans chef i Östra Göteborg, tycker att beslutet är beklagligt.

– Jag har förstått det som att man har resonerat som så att det bara är utvecklingspengar som tas bort och att stadsdelarna fortsatt driver kulturskolorna. Men utvecklingsbidragen har funnits jättemånga år och är en viktig del av verksamheten. De har möjliggjort att vi har startat upp nya verksamheter och aktiviteter: arrangerat dans och teaterläger, skapande verksamhteter och uppsökande arbete med att få en mer inkluderande kulturskola.

För några år sedan gjordes en kulturskoleutredning som slog fast att kulturskolan skulle arbeta mer långsiktigt med utvecklingsbidragen, med planer på fyra år. Så senaste året har de arbetat med att strukturera om för mer långsiktiga projekt, något som nu måste avslutas.

– Vi har dragit igång flera jättebra projekt som vi nu tvingas avsluta och avsluta anställningar, säger Petter Rosenlundh.

Kulturskolan arbetar med Jämlikt Göteborg för att nå nya grupper. Något som kommer att påverkas.

– Jag har full respekt för att man behöver ta stora beslut och spara in pengar, men det jag saknar är att man inte gjort en barnkonsekvensanalys av det man gör, säger Petter.

Kulturskolan har vetat om risken under någon veckas tid och framfört åsikterna till politikerna, men utan resultat.

Samtidigt som kulturnämnden sammanträdde var det protester på torget utanför. Det var människor som var kritiska till de väntade neddragningarna på 20 miljoner och som menade att det går stick i stäv med att det går så bra för Göteborg och Sverige just nu.

– Vi hade aldrig tagit bort det här utvecklingsstödet om vi inte behövt få budgeten i balans. Men det är att värdera och prioritera. Det fanns också andra punkter. Vi kunde ha tagit två miljoner från 300 kvadrat, men vi ser inte att det är det bästa beslutet, säger Kristina Tharing till Göteborgs Posten.

I januari tillträder en ny kulturnämnd som kan komma att göra andra prioriteringar, så en möjlighet till förändringar finns.

Förra veckan stod det klart att det även skulle göras besparingar på 30 miljoner i social resursnämnd, de som arbetar med bland annat hemlöshet och arbete mot missbruk och hedersvåld. Men ingen verkar riktigt veta vad det är som det kommer att dras in på.

För alliansen handlar det om att skapa en balans i budgeten och inte låna pengar. Men vilka projekt som kommer att drabbas återstår att se efter att en ny nämndordförande tillsatts.