Radar · Nyheter

Göteborg får bränslecellsopbil

Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB utvecklar tillsammans en elsopbil som drivs helt av solceller. Framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller. Något som kommer göra stor nytta, enligt Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova.

– Elektrifiering med hjälp av bränsleceller som drivs av vätgas är ett mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon som soplastbilar, säger han i ett uttalande.

Till stöd för utvecklingen av den elektrifierade lastbilen har de fyra företagen gemensamt beviljats bidrag från Energimyndigheten. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet med insamling av data samt att processa och analysera den för jämförelse med andra alternativa drivlinor och fordonsbränslen.