Radar · Nyheter

Preemraffs utbyggnad överklagas 

Arbetare utanför Preemraff i Lysekil.

Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil som godkändes i  mark- och miljödomstolen överklagas av Naturskyddsföreningen som menar att det kommer fördubbla utsläppen. Samtidigt marknadsför Preem sina satsningar på koldioxidavskiljning (CCS) på anläggningen.

Naturskyddsföreningen överklagar tillståndet från mark- och miljödomstolen i Vänersborg till Mark- och miljööverdomstolen meddelas i ett pressmeddelande. De hoppas på så sätt stoppa den beräknade ökningen av koldioxidutsläppen från raffinaderiet, som de menar kommer handla om en fördubbling.

– Vi måste agera när vi ser den svenska klimatpolitiken gå i baklås på det här sättet. Det handlar om tillstånd till ökade koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. Det motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år. Något är uppenbart fel när man fortfarande 2018 kan få tillstånd till nyinvesteringar i långlivade fossila anläggningar. Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen,  motiverar Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Samtidigt annonserar Preem och beskriver sitt arbete med koldioxidavskiljning (CCS), som de hoppas kunna få igång i Lysekil. Tekniken ska enligt deras egna beräkningar kunna minska utsläppen från raffinaderiet med en tredjedel. Planer finns då att koldioxiden ska skeppas till Norge och pumpas ner i gamla olje- och gasfält. 

 – Vår förhoppning är att få bidrag från Energimyndigheten och Gassnova för att kunna bedriva vårt projekt. I projektet vill vi få in driftsdata kring insamlingen av koldioxid i vår vätgasproduktionsanläggning, samt titta närmare på hur vi skulle kunna använda oss av spillvärme som energikälla. Detta för att senare kunna designa en fullskalig anläggning. Jag räknar med att få svar på vår ansökan innan årsskiftet, meddelar Mattias Backmark, chef för affärsutveckling Mattias Backmark på företagets hemsida.

Preems CCS-test kommer att genomföras under 2020 och pågå under sex månader. Deras förhoppning är att en fullskalig anläggning ska vara på plats 2025.