Radar · Nyheter

Stort giftläckage påträffat i Borås

Mycket stora mängder miljögifter har hittats vid en markinventering i Borås, rapporterar SVT nyheter Väst. Området som undersökts ligger vid det avvecklade reningsverket i Gässlösa, där man påträffat en så kallad slamlagun i skogen. Det kan röra sig om tiotusentals ton föroreningar, främst tungmetaller, på 5 000 kvadratmeter mossmark. Troligtvis kommer gifterna från att avfall från reningsverket dumpades i skogen på 40- och 50-talen.

– Det har antagligen läckt ut en del gifter i grund- och ytvattnet hittills och det viktigaste nu är att vi utreder spridningsrisken framåt. Och hur ämnena fungerar när de sprids, säger Elisabeth Eickhoff, markchef vid Borås stad, till SVT.

Det ska inte vara någon fara för allmänheten så länge man inte får i sig vätska från platsen. Borås stad kommer nu att sätta upp permanenta avspärrningar runt området, som ska stänga ute både människor och djur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV