Radar · Nyheter

Göteborg missar hemlöshetsmål

Göteborg når inte målet om minskad hemlöshet.

Hemlösheten skulle halveras, vräkningarna skulle minska och antalet personer som skrivs ut från fängelse och anstalter skulle få bostäder. Det var några av målsättningarna som skulle uppnås i år, från kommunens plan som spikades 2015. Inget av målen är uppnådda. Vräkningarna har ökat, förutom när det gäller barnfamiljer. Antalet personer utskrivna från institutioner utan bostad har ökat. En annan förändring är att antalet hushåll med komplex problematik i form av missbruk har ökat.

– Det låter inte så muntert men befolkningen har ökat mycket och vi har sett den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget under den här perioden, förklarar Erik Gedeck, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret till GP.