Radar · Nyheter

Aktivister vill hindra utbyggd gasterminal

Ett 30-tal aktivister blockerade vägen ut mot energihamnen i Göteborg innan de blev bortburna av Polis.

Under lördagskvällen genomförde ett 30-tal aktivister en civil olydnads-aktion mot energihamnen i Göteborg. De blockerade vägen in som en protest mot utbyggnadsplanerna. Samtidigt framhåller hamnen hur utbyggnaden möjliggör en övergång från fossil naturgas till förnybar biogas.

– Mitt i en skenande global klimatkris, orsakad av framför allt förbränning av fossila bränslen, finns i dag omfattande planer på att satsa på fossilgas i Sverige. Till skillnad från beslutsfattarna ser vi klimatsituationens allvar –- och istället för att blunda tänker vi ta ansvar genom att agera emot den här fossilgasexpansionen, säger Jennie Nyberg, en av deltagarna i sittblockaden.

Hon är en del av initiativet Fossilgasfällan, en kampanj som vill stoppa det planerade bygget av fossilgasterminalen GO4LNG i Göteborgs hamn.

– Utbyggnad för fossila bränslen är inte något vi medborgare kan acceptera, varken här eller någon annanstans. Genom den här terminalen bygger man in Sverige i ett ytterligare fossilberoende. Det vi gör här i dag kan tyckas extremt och konstigt, men med tanke på hur bråttom det är att minska utsläppen, är det snarare extremt konstigt att bana väg för mer fossilgas, fortsätter Jennie.

Några dagar tidigare hade branchorganisationen Energigas Sverige meddelat i ett pressmeddelande att hamnen tagit emot den första leveransen av flytande biogas (LBG), ett förnybart bränsle som de menar kommer att kunna ta över allt mer framöver, framför den fossila varianten LNG.

– Sjöfarten är en av de stora utmaningarna i omställningen från fossilt till förnybart. Genom en övergång till LNG, och sedan en successiv infasning av LBG, skapar vi goda förutsättningar för klimatneutrala sjötransporter i framtiden, säger Maria Malmkvist VD på Energigas Sverige.

Aktivisterna blev slutligen bortburna av Polisen. Beslutet om tillståndet för utbyggnaden kommer ligga hos den kommande regeringen.