Radar · Nyheter

OB-tillägget i vården höjs kraftigt

Claudio Bresciani/TT | Får snart högre OB-tillägg.

Nästa år kommer tillägget för arbete på obekväma tider inom vården höjas kraftigt i regionen – från 15 till 50 procent. Regionen har länge haft stora problem med bemanningen under kvällar och helger samt semestertider.

– Vi har förberett för det här i 1,5 års tid och bygger ut stegvis. Vi har sett att vi behöver göra insatser för att det ska bli mer attraktivt att jobba obekväm arbetstid. Detta är en satsning under flera år och vi har resurser att fullfölja det, säger Kristina Jonäng, regionråd för Centerpartiet, till Göteborgdirekt.

Förändringen innebär en kostnadsökning på 155 miljoner kronor, men ekonomin är en sekundär fråga i sammanhanget, enligt Jonäng.

– Huvudproblemet är inte pengar utan brist på personal, säger hon till tidningen.