Radar · Nyheter

Nyblivna föräldrar får extra stöd

Isabell Höjman/TT | Att bli förälder kan väcka många frågor och funderingar.

Nu kan familjer som fått sitt första barn få hembesök av barnhälsovården och socialtjänsten. Den nya satsningen riktar sig till familjer i prioriterade områden och hämtar inspiration från Rinkeby.

Under veckan inleds en satsning där familjer erbjuds utökade hembesök av barnhälsovården och socialtjänsten i Göteborg. Det riktar sig både till förstagångsföräldrar och till föräldrar som fått sitt första barn i Sverige, och går praktiskt ut på att en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare kan komma hem till familjen vid sex tillfällen under barnets första 15 månader.

Under hembesöket har de nyblivna föräldrarna chans att i lugn och ro få prata, ställa frågor och få information om vilket stöd som finns att få.

– Syftet med de utökade hembesöken är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga. Vi vill också kunna öka familjens delaktighet i samhället och tidigt erbjuda extra stöd till de familjer som behöver det, säger Anja Boccara, barnhälsovårdssjuksköterska vid Närhälsan Opaltorget barnavårdscentral, i ett pressmeddelande.

Det är just Opaltorgets BVC som är först ut i satsningen, vars fokus ligger på stadens prioriterade områden: Lövgärdet, Gårdsten, Angered Centrum, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Biskopsgården.

– Vi vet att barn som växer upp i de här utvalda områdena har en större risk för att få sämre livsvillkor, hälsa och trygghet. För att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa behöver vi nå ut till familjer i större behov av stöd med en högre dos av insatser, säger Kerstin Gunnarsson, föräldrastödjare i Västra Göteborg.

Inspirationen kommer från hembesöksprogrammet i Rinkeby i Stockholm. Där vittnar föräldrarna om ökad trygghet i föräldrarollen och större kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Även antalet barn som vaccineras har ökat sedan programmet infördes.