Radar · Nyheter

Klartecken för tre zoner i kollektivtrafiken

Birgitta Lagerlöf | I de flesta fall ska det billigare att resa kollektivt, men för göteborgarna kan priset höjas.

I framtiden kommer kollektivtrafiken i Västra Götaland att ha endast tre zoner. Efter oenighet och återremisser klubbades förslaget till slut igenom av regionfullmäktige.

Antalet zoner i Västra Götalands kollektivtrafik ska minska från 70 till 3. Det slog regionfullmäktige fast på sitt möte i tisdags. Frågan var uppe på fullmäktiges bord redan i oktober, men återremitterades då efter begäran från Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Förslaget var inte tillräckligt genomarbetat och skulle skapa orättvisor mellan resenärerna, menade de.

Socialdemokraterna vände sig främst emot att kommunerna enligt det ursprungliga förslaget skulle förlora sin rätt att subventionera invånarnas periodkort. Därför lämnade den Blågröna samverkan, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett tilläggsyrkande om att denna möjlighet skulle finnas kvar även när de nya zonerna införs.

– Det har varit ett absolut krav från oss, de har tagit till sig av det och det har gjort att vi ställt oss bakom förslaget, säger Helén Eliasson, gruppledare för Socialdemokraterna i regionen.

Yrkandet bifölls och därmed var saken klar.

Genom att zonerna blir färre ska resandet bli smidigare och biljettsystemet enklare. Det ska också generellt bli billigare att resa, men för vissa resenärer kommer det tvärtom att innebära prishöjningar, bland annat för göteborgarna.

– Det här bygger på ett steg där vi som region betalar en del med hjälp av skatt och resenärer betalar en del. Priset på periodkortet, i alla fall i Göteborgsområdet, kommer gå upp med några tior, vilket är rimligt eftersom att zonen där du ska resa blir mycket större, säger Västtrafiks styrelseordförande Lars Holmin (M) till Göteborgsposten.

Exakt hur priserna kommer att se ut är inte klart ännu. De nya zonerna kommer att införas tidigast hösten 2020.

Här är de framtida zonerna:

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö.
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland.