Energi · På gång i Göteborg

Hallå där! …

Privat | Katarina Hultin, konsulent på Kultur i Väst.

… Katarina Hultin, konsulent på Kultur i Väst, som är med och arrangerar Tusen systrar ställer krav – om musik i kvinnorörelser på Stadsbiblioteket i morgon, lördag.

Efter temana bildkonst och poesi är det nu dags för musikens betydelse för kvinnorörelsen. Hur har intresset varit för de här arrangemangen?

– Våra tidigare arrangemang har varit mycket välbesökta vilket vi tror och hoppas att Tusen systrar kan ställa krav – om musik och kvinnorörelser också kommer att bli. Det är fri entré och alla är välkomna. Det går bra att vara med på en del av programmet också. Det kan ju vara någon som har svårt vara med hela eftermiddagen.

Vad kommer hända under eftermiddagen?

– Vi har ett fantastiskt fint program med en mix av föreläsningar, levande musik och ett samtal. Vi rör oss över ett tidsspann från början av 1900-talet fram till i dag. Eva Öhrström, professor emerita i musikvetenskap, kommer tala om kompositören Elfrida André och körledaren Elsa Stenhammar och deras betydelse för bland annat rösträttsrörelsen. Mia Gerdin, kulturjournalist, talar om musiken, artister och band i 70-talets och 80-talets kvinnorörelser, och Rebecca Billström, doktorand i musikvetenskap, kommer tala om musik och feminism, motstånd och hopp i dagens svenska musikliv. Dessutom medverkar visartisten Maud Lindström med några av sina egna sånger och Göteborgs Feministiska kör med några sånger. Så vi har en mix av föredrag och levande musik. Vi avslutar med ett samtal kring rubriken Hur kan musik påverka? I samtalet deltar de medverkande samt artisten Stina Velocette och Marie Hagberg som var medlem i 70-talsbandet Kvinnoväsen.

Kan vi vänta oss fler arrangemang i serien om kvinnorörelser?

– Ja absolut! I maj 2019 är det 100 år sedan det slutliga lagförslaget om kvinnlig rösträtt gick igenom. Och vi kommer att uppmärksamma detta jubileum. Håll utkik!